0
home

Medicated Oils

home
Medicated Oils
Medicated Oils
Product Description
MEDICATED OILS
Product Name
Anu Tail
Irimedadi Tail
Karanj Tail
Kumkumadi Tail (Kesar Yukta)
Chandanbala Lakshadi Tail
Jyotishmati (Malkangani) Tail
Jatyadi Tail
Tuvarak (Chal Mogra) Tail
Neem Tail
Panchgun Tail
Brihat Marichyadi Tail
Bhringaraj Tail
Maha Bhringaraj Tail
Mahanarayan Tail
Mahamash Tail
Rativallabhakhya Tail
Lakshadi Tail
Vishgarbha Tail
Shrigopal Tail
Shadbindu Tail
Kshar Tail

 

Contact Us

Dhanwantary Prasad, Station Road, Unjha, Gujarat, 384170, India
Phone :08045802426