0
home

LOHA - MANDUR - ABHRA

home
LOHA - MANDUR - ABHRA
LOHA - MANDUR - ABHRA
Product Description

LOHA-MANDUR-ABHRA

Product Name

Amla Pittantak Rasa (Loha)

Tapyadi Loha

Dhatri Loha

Navayas Loha

Punarnavadi Mandur

Pradarantak Rasa (Loha)

Medohar Vidangadi Loha

Yakrit Plihari Loha

Vishamjvarantak Loha (S.Y.)

Shilajitvadi Loha

Shothari Mandur

Saptamrit Loha

Sarvajwarhar Loha

Contact Us

Dhanwantary Prasad, Station Road, Unjha, Gujarat, 384170, India
Phone :08045802426